Черкаський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей спортивного профілю №34»
Черкаської міської ради Черкаської області

Звіт директора перед громадськістю за 2022-2023 навчальний рік

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34»

Черкаської міської ради Черкаської області

ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ

за 2022-2023 навчальний рік

І. Загальна інформація про школу

Черкаський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської ради Черкаської області знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 91.

Приміщення закладу освіти – це чотириповерхова споруда, яка обладнана відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно – побутових умов для учасників освітнього процесу. Приміщення школи здано в експлуатацію у 1992 році. Проектна потужність – 1470 здобувачів освіти.

Засновником нашого закладу освіти є Черкаська міська рада Черкаської області Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію положень законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі освіти.

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Автономія школи: академічна, організаційна, кадрова, фінансова.
 • Доступність та ефективність освіти.
 • Дитиноцентризм.
 • Впровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення освітнього процесу.
 • Мотивація учасників освітнього процесу.
 • Орієнтація на загальнолюдські цінності.
 • Плекання національної ідентичності.
 • Забезпечення ефективного партнерства, взаємодії та співпраці усіх учасників освітнього процесу.
 • Участь у громадських інноваційних проєктах.

Освітній процес у закладі освіти в 2022-2023 навчальному році був організований відповідно до затверджених в установленому порядку Стратегії розвитку Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської ради Черкаської області, Освітньої програми й річного плану роботи закладу. Освітня програма закладу освіти була розроблена на основі:

–        для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

–        для 3 класів – 4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273).

Для 5-х класів освітній процес здійснювався за Державним стандартом базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898) та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 №235)

Для 6-9 класів освітній процес здійснювався за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405.

Для 10-11 класів освітній процес здійснювався за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 31.03.2020 № 464).

Річний план закладу освіти на 2022 – 2023 н. р. було складено відповідно до Стратегії розвитку Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської ради Черкаської області на 2022 – 2025 роки, Освітньої програми закладу освіти на 2022 – 2023 н. р. З метою виявлення рівня знань здобувачів освіти з навчальних предметів протягом навчального року проводилися моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, освітнього середовища та управлінської діяльності. Підсумки дослідження проаналізовані в наказах по школі, на засіданні педагогічної ради та прийняті управлінські рішення, спрямовані на підвищення рівня навченості здобувачів освіти закладу.

ІІ. Кадрове забезпечення закладу освіти

Протягом 2022-2023 навчального року заклад освіти стовідсотково був укомплектований педагогічними кадрами.

Станом на 01.06.2023 року освітній процес у закладі освіти забезпечували 68 педагогічних працівників.

У закладі працює достатньо кваліфікований педагогічний колектив, якому притаманний творчий пошук та упровадження передових педагогічних технологій. Робота педагогів сприяє розвиткові творчої діяльності учнів, формуванню високого рівня інформаційної культури, досягнень в учнівських предметних олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Усі педагогічні працівники вчасно проходять атестацію та курсову підготовку.

Якісний склад педагогічного колективу закладу освіти

на кінець 2022– 2023 навчального року

Спеціаліст  Спеціаліст ІІ категоріїСпеціаліст І категоріїСпеціаліст вищої категорії
236431

Мають педагогічне звання «старший учитель»: 9 педагогів

«учитель-методист»: 12 педагогів

За віковим складом педагогічних працівників ми маємо таку картину:

До 30 років – 14 осіб -це 21, 5%

До 40 років – 10 осіб – 15, 3%

До 50 років – 13осіб – 20%

До 60 років – 16 осіб – 25%

До 70 років – 9 осіб – 14%

До 80 років – 2 особи – 3%.

Наш НВК має молодий і досить потужний педагогічний колектив, який має власний досвід і надбання – майже 57% колективу – це педагоги до 50 років.

ІІІ. Стан і розвиток мережі закладу освіти

Навчальний рік2021-20222022-2023
Кількість учнів9401103
Кількість класів3233
Середня наповнюваність класів29, 433,4

Упродовж 2022-2023 навчального року, зокрема з ІІ семестру освітній процес у закладі освіти здійснювався 100 % в очному режимі завдяки нашому укриттю.

У закладі освіти у 8-Б та 9-Б класах було організовано поглиблене вивчення української мови, у 5-А, 6-А, 8-А, 9-А класах діти вивчали дві іноземні мови, у 10-11-х класах було запроваджено профільне вивчення предметів філологічного напряму.

Згідно Державного стандарту базової середньої освіти у п’ятих класах було запроваджено інтегрований курс «STEM-технології».

У чотирьох класах (1-Б, 2-А, 6-Г 6-Б) для п’яти дітей було запроваджено навчання за інклюзивною формою.

3 учні навчалися протягом року за формою педагогічного патронажу; за сімейною формою здобували освіту 74 учні; вперше в історії закладу освіти 5 учнів були на екстернатній формі навчання. За кордоном навчається 98 здобувачів освіти.

84 дитини навчається в класних колективах закладу освіти як внутрішньо переміщені особи.

На 01.06.2023 року зараховано до 1 класу 145 дітей. Це 5 повних класів.

З 1 вересня 2023-2024 н.р. буде відкрито 4 пятих класи.

5-І – з вивченням двох іноземних мов (англійської, німецької та іспанської)

5-Т – ізвпровадженням в освітній процес STEM-технологій

5-Ф – вивчення філології

5-А – вивчення предметів за навчальною програмою Нової української школи.

IV. Соціальний паспорт закладу освіти

КатегоріїНа 05.09.На 31.05.
Діти-сироти34
Діти, позбавлені батьківського піклування11
Діти – напівсироти2628
Діти з ООП, які навчаються у спец.  і інкл. класах45
Діти з інвалідністю55
Діти із малозабезпечених сімей810
Діти із сімей одиноких матерів2728
Діти з числа ВПО6284
Діти, батьки яких є учасниками АТО/ООС79123
Діти з числа осіб, визначених ст.10, 10134
Діти із багатодітних сімей5865
Діти, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС1212

V. Аналіз освітнього процесу закладу освіти

Педагогічний колектив закладу освіти постійно працює над розвитком обдарованих дітей. Здобувачі освіти закладу щороку беруть участь та демонструють достатній рівень підготовки в предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших конкурсах, інтернет-олімпіадах, змаганнях різного рівня, що дозволяє не тільки виявити обдарованих учнів, але й формувати в них стійкий інтерес до знань, розкривати особистісну перспективу в навчанні.

Переможці І (міського) та ІІ (обласного) етапів

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої

Академії наук України

№ з/пПрізвище, ім’я по батькові учняМісцеКласНазва предмета чи конкурсуВчитель, який підготував
1Дудкова Аліна ВіталіївнаІІІ11 – Апереможець І-го (міського) етапу МАН із екологіїСвояк Марія Іванівна
2Дудкова Аліна ВіталіївнаІІІ11 – Апереможець ІІ-го (обласного) етапу МАН із екологіїСвояк Марія Іванівна

Переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів учнівської творчості

№ з/пПрізвище, ім’я по батькові учняМісцеКласНазва предмета чи конкурсуВчитель, який підготував
1Рожківський Антон АндрійовичІІ11 – Аолімпіада з трудового навчанняВітько Петро Миколайович
2Дудкова Аліна ВіталіївнаІІ11 – Аолімпіада з екологіїСанжарівська Ольга Олексіївна
3Милокост Вероніка ОлександрівнаІІІ10 – Аолімпіада з історіїМухова Наталія Вікторівна
4Милокост Вероніка ОлександрівнаІІІ10 – Аолімпіада з української мови і літературиРоманчук Леся Анатоліївна
5Чеберяк Валерія ДенисівнаІІІ9-Аолімпіада з німецької мовиЗаєць Ірина Петрівна

Переможці Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості

№ з/пПрізвище, ім’я по батькові учняМісцеКласНазва предмета чи конкурсуВчитель, який підготував
1Чеберяк Вікторія ДенисівнаІІ8 – Апереможець Міжнародного конкурсу Holodomor Research and Education Centre. Номінація “Кращі дослідницькі та мистецькі роботи учнів закладів середньої освіти”, під номінація “Кращі роботи учнів 5-8 класів”. Диплом 2 ступеня.Мухова Наталія Вікторівна
Чеберяк Валерія ДенисівнаІІ9 – Апереможець Міжнародного конкурсу Holodomor Research and Education Centre. Номінація “Кращі дослідницькі та мистецькі роботи учнів закладів середньої освіти”, під номінація “Кращі роботи учнів 5-8 класів”. Диплом 2 ступеня.Мухова Наталія Вікторівна
3Кулик Лаврентій СергійовичІ8-Впереможець у Міжнародних змаганнях з дзюдо у Варшаві (2022 р.)тренер позашкілля
4Козачок Каріна ОлегівнаІІІ8 – Апереможець у Всеукраїнському конкурсі мистецтв “Українська весна” (“Незламна країна”, відеоролики, від ГО “Динаміка успіху” Благодійного фонду “Українська формула добра”Кобзар Олександр Володимирович
  5Варламова Юлія ІванівнаІ1-Алауреат дистанційного Всеукраїнського конкурсу творчих людей “ProКреатив” за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України! За створення прозового твору “Родинне гніздо” у номінації “Авторська проза. Есе”Варламова Наталія Анатоліївна
  6Варламова Юлія ІванівнаІ1-Алауреат Всеукраїнського дистанційного конкурсу авторської прози та поезії «ЯwriteR» за підтримки Міністерства освіти і науки УкраїниВарламова Наталія Анатоліївна
7Варламова Юлія ІванівнаІ1-Апереможець Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу “Стежками Каменяра”Варламова Наталія Анатоліївна
8Томенко Ілля ОлександровичІ11-Апереможець Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу “Стежками Каменяра”Варламова Наталія Анатоліївна
9Варламова Юлія ІванівнаІ1-Апереможець у Всеукраїнському фестивалі та змаганнях із сучасних танцівКолодєєва Марина Олексіївна

Здобувачі освіти 2-11 класів – постійні учасники та переможці математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», Всеукраїнській грі «Геліантус» та «Олімпус». Більше 150 молодших школярів взяли участь в інтернет олімпіадах та конкурсах.

У цьому навчальному році 31 здобуч освіти закладу нагороджений Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

VI. Організація виховної роботи у закладі освіти

Виховна система НВК – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

Головна мета виховної роботи у закладі освіти – виховання особистості здобувача освіти, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Виховна робота в закладі освіти у 2022/2023 навчальному році здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

•        військово-патріотичне виховання;

•        громадсько-правове виховання;

•        екологічне виховання;

•        художньо-естетичне виховання;

•        родинно-сімейне виховання;

•        моральне виховання;

•        профорієнтаційне виховання;

•        превентивне виховання

•        формування здорового способу життя;

•        розвиток творчих здібностей.

Зміст виховної діяльності було побудовано у відповідності до визначених ключових ціннісних ставлень особистості здобувачів освіти:

•        ціннісне ставлення до себе;

•        ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

•        ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

•        ціннісне ставлення до праці;

•        ціннісне ставлення до природи;

•        ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2022-2023 навчальному році було продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом роботи і враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі загальношкільних заходів, органів учнівського самоврядування, роботі з батьками.

З метою залучення дітей та молоді до прийняття рішень, захисту прав та інтересів учнів, реалізації інтересів учнів, підтримки їхніх здібностей, прав та свобод, створення умов для самореалізації учнів, налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями у НВК діє Шкільний парламент, на чолі з ученицею 10-А класу – Милокост Веронікою, яке виступає ініціатором та організатором різноманітних акцій і заходів.

Відповідно до плану роботи закладу освіти у 2022-2023 навчальному році було проведено такі заходи:

Загальношкільні свята:

 • -День знань.
 • -День козацтва, захисників і захисниць України.
 • -Вітання педагогів до Дня вчителя.
 • -Новорічні ранки.
 • -Дійство до Дня Святого Миколая.
 • -святкова пошта до дня святого Валентина.
 • -Посвята в читачі.
 • -День здоров’я.
 • -«Вишиванка єднає українців».
 • День української мови та писемності.
 • флешмоб «Українська хустка».
 • -Участь у встановленні рекорду в онлайн-руханці.
 • -Святкування 30-ти річчя закладу освіти.
 • -заходи до Міжнародного Дня захисту тварин.
 • День без портфеля.
 • Свято Останнього дзвоника.

Акції милосердя та волонтерська діяльність:

 • -«Милосердя».
 • -«Відкрий серце – подаруй любов» (для людей з інвалідністю).
 • -«П’ять картоплин».
 • -«З любов’ю для захисників України» (для бійців ЗСУ до Дня козацтва, захисників і захисниць України, до дня святого Миколая, до Нового року, до Великодня).
 • -концерт для дітей із числа ВПО в Обласному дитячому санаторії «Пролісок» Черкаської обласної ради.
 • -«Турбота про птахів».
 • -«Пташині їдальні» по встановленню годівничок.
 • -«Happy Мяу для Мурчика». За результатами акції заклад нагороджено грамотою організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» за небайдужість до проблем безпритульних тварин та активну підтримку діяльності фонду «HappyPaw».

Виставки:

 • -«Новорічна іграшка своїми руками».
 • -«Великодня писанка».
 • -малюнків «Не дай СНІДу шансу.
 • «Дари осені».

Місячники та тижні:

 • -«Увага! Діти на дорозі!».
 • -«Охорони дитинства».
 • -«Безпеки під час використання газу в побуті».
 • «Правового виховання».
 • -«Протидії булінгу».

Рейди:

 • -«Зовнішній вигляд учнів».
 • -«Шкільне подвір’я».
 • -«За здоровий спосіб життя».

Екскурсії визначними місцями міста Черкаси, відвідування музеїв, художніх галерей міста.

Зустрічі:

 • -з інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Черкаській області;
 • -з представниками Support Azov Cherkasy;
 • -з інспекторами служби пожежної безпеки Черкаської області.
 • з працівниками патрульної поліції.

Профорієнтаційні заходи:

 • -зустрічі з представниками ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ЧДТУ, професійних навчальних закладів міста;
 • -зустрічі з працівниками центру зайнятості;
 • -бесіди, анкетування, тестування для учнів 9-11 класів.

За постійну допомогу заклад освіти нагороджено численними подяками Командування Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1.

Звіт про всі проведені заходи можна відслідковувати на сайті закладу освіти та на сторінці ФБ закладу.

Важливим чинником виховного процесу у НВК є злагоджена співпраця всього педагогічного колективу з батьками здобувачів освіти та особами, що їх замінюють. Формами співпраці є: Рада школи, Батьківська рада закладу освіти, організація та проведення батьківських зборів, зустрічей, залучення батьків до участі в шкільних заходах та акціях, допомога батьків в зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти.

VII. Робота психологічної служби закладу освіти

Протягом 2022-2023 навчального року практичним психологом закладу освіти була проведена наступна робота:

 • Індивідуальна діагностика особливостей рівня розвитку, поведінки за запитом батьків.
  • Психологічна діагностика здобувачів освіти (діти під опікою, діти з особливими потребами, діти з сімей, що потрапили в складні життєві умови, діти з сімей вимушених переселенців, діти учасників АТО, діти з девіантною поведінкою).
  • Індивідуальні консультації батьків та\або опікунів здобувачів освіти по питаннях навчання і поведінки, а також особистісного розвитку.
  • Індивідуальні та групові консультації для здобувачів освіти з питань попередження конфліктних ситуацій в учнівських колективах, проявів булінгу.
  • Індивідуальні консультації педагогічних працівників щодо рекомендацій за результатами індивідуальної роботи із здобувачами освіти, щодо проявів булінгу в учнівському середовищі.

Практичним психологом проводились корекційно-розвивальні заняття зі здобувачами освіти, які перебувають на інклюзивній та індивідуальній формах навчання.

За результатами адаптації 1-х та 5-х класів були проведені психолого-педагогічні консиліуми.

Особлива увага була приділена роботі з дітьми з числа ВПО

Під час освітнього процесу 2022-2023 навчального року практичним психологом закладу освіти постійно проводилися профілактичні заняття за темою «Ризикована та безпечна поведінка», які мали на меті сформувати у дітей уявлення про ризики навколишнього середовища та навички робити правильний вибір на користь власної безпеки.

Для здобувачів освіти 5-7 класів проводилась тренінгова соціально-психологічна гра «Острів», яка дає можливість дітям підліткового віку удосконалювати комунікативні навички, працювати в команді, вміти висловлювати та аргументувати власну думку, формувати вміння існувати в соціумі. Велика увага приділялась профілактичній грі «Крок за кроком», яка формує у підлітків необхідні навички здоров’язбереження.

Батьківська просвіта – важлива частина роботи фахівців психологічної служби. Протягом навчального року під час онлайн-зустрічей з фахівцями психологічної служби батьки обговорювали проблему надмірного часу перебування дітей в інтернеті, ознайомилися з ознаками, ризиками і правильним алгоритмом вирішення даної ситуації. Батьки активно брали участь в дискусіях, задавали проблемні питання, ділилися досвідом.

Працівниками психологічної служби систематично ведеться робота з дітьми, які стоять на внутрішньошкільному обліку. Здійснюється моніторинг стану відвідування уроків учнями та проводиться робота з усіма учасниками освітнього процесу щодо запобігання пропускам занять без поважних причин, більш відповідального ставлення до навчання з боку учнів та їх батьків, запобігання дитячої бездоглядності.

На сайті закладу освіти є екстренна кнопка зв’язку із психологом, при зверненні на яку відразу можна отримати анонімну консультацію.

VIII. Науково-методична робота в закладі освіти

У 2022-2023 н.р. пройшли атестацію 11 педагогічних працівників. Педагоги підтвердили свою кваліфікаційну категорію та педагогічне звання. А вчителю початкових класів Лут О.М. було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Протягом 2022-2023 навчального року вчителі плідно та творчо працювали над різними методичними темами, підвищенням свого фахового рівня.

Педагоги закладу освіти є постійними учасниками вебінарів, семінарів, онлайн навчань, курсів та інтернет-конференцій, про що свідчать отримані сертифікати.

Члени педагогічного колективу організовували й брали участь у роботі таких міських творчих груп:

–   міська творча група вчителів основ здоров’я «Натхнення» (керівник Ляшенко О.М.);

–   міська творча група вчителів інформатики (вчитель Гуленко Н.Є.);

–   член журі міського етапу МАН, секція «Психологія» (Битько Ю.А.)

Осередком науково-методичної роботи школи є науково-методичний кабінет (завідуюча кабінетом заступник директора Андросова В.О.).

У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив закладу освіти працював над проблемною темою: «Створення сучасного освітнього середовища через інтеграцію ключових компетентностей нової української школи».

Активно працювали професійні спільноти педагогічних працівників закладу освіти:

– вчителів іноземної мови;

– вчителів початкових класів;

– вчителів математики, інформатики та фізики;

– вчителів природничих та історичних наук;

– вчителів художньо-естетичного напрямку;

– вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури.

На засіданнях педагогічних спільнот обговорювалися питання ефективної організації та поліпшення освітнього процесу, педагогічних рад. Згідно з річним планом роботи закладу освіти вчителями було проведено предметні тижні:

 • історії та правознавства;
  • інформатики;
  • іноземної мови;
  • хімії;
  • фізичної культури;
  • фізики;
  • математики;
  • української мови та літератури. 

У 2022-2023 навчальному році розпочала роботу Школа молодого педагога «Молодість і перспектива», так як у закладі освіти працюють 20 молодих вчителів. Керівником школи є заступник директора з навчально-виховної роботи Андросова В.О. На засіданнях обговорювалися питання становлення молодого педагога, проблем, перспектив, плюсів та мінусів впровадження концепції НУШ в освітній процес. Для всіх педагогів було організовано навчання у центрі STEM-освіти на базі КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».

IX. Робота бібліотеки закладу освіти

Діяльність бібліотеки закладу освіти у 2022-2023 навчальному році була спрямована на повноцінне інформаційне забезпечення освітнього процесу, підвищення інформаційної культури здобувачів освіти засобами бібліотечно-бібліографічних уроків, використання в роботі бібліотеки інноваційних технологій, збільшення бібліотечного фонду та роботу з його збереження, розширення форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами.

Всі здобувачі закладу освіти забезпечені навчальною літературою.

Протягом навчального року бібліотека прийняла 751 читача. З них: учнів 11 класу – 31, учнів 9-х класів – 21, учнів 8-х класів – 33, учнів 7-х класів – 47, учнів 6-х класів – 85, учнів 5-х класів – 123, учнів 4-х класів – 84, учнів 3-х класів – 104, учнів 2-х класів – 99, учнів 1-х класів – 88, вчителів – 34. Відвідувань за рік – 3428, книговидача – 4809. Видача підручників – 10234 штук. Обсяг бібліотечного фонду в цьому році становив – 22105. З них: художньої та методичної літератури – 6090, підручників – 16015.

Найбільша кількість відвідувань в шкільній бібліотеці належить учням 1-4 класів. Спостерігається зниження інтересу до читання серед учнів 6-9 класів.

Робота з книжковим фондом бібліотеки проводилась за такими напрямками:

–        ведення обліку (сумарна та інвентарні книги, «Картотека підручників»;

–        комплектування та обробка нової літератури;

–        списання зношених та застарілих книг та заміна загублених читачами книг;

–        розстановка книжкового фонду, звірка на правильність розстановки;

–        збереження книжкового фонду, його реставрація;

–        розкриття фонду через оформлення книжкових виставок: «Засвіти свічку пам’яті», «Уклін тобі, Тарасе!», «В нас єдина мета Україна свята – нездоланна ніким і ніколи», «До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди», «100 років від дня народження Павла Глазового», «150 років від дня народження Богдана Лепкого», «220 років від дня народження В. Гауфа – німецького казкаря».

Бібліотечним активом закладу освіти протягом року проводилися рейд-перевірки стану збереження підручників здобувачами освіти.

У відповідності до вимог часу бібліотека закладу освіти приділяла значну увагу інформаційно-бібліографічній роботі. Вона здійснювалась за наступними напрямками:

–        систематичне поповнення новими надходженнями довідково-бібліографічного апарату (ДБА);

–        бібліографічне інформування (пріоритетним напрямком було першочергове забезпечення інформацією учителів, учасників творчих конкурсів, олімпіад). Для якісного забезпечення необхідними матеріалами використовувались фонди шкільної бібліотеки, обласної дитячої бібліотеки, централізованої бібліотечної системи (філіал №5) та інформаційної мережі інтернет;

–        рекомендаційно-бібліографічне обслуговування.

На допомогу класним керівникам були складені рекомендаційні списки літератури до виховних годин та годин спілкування.

Протягом року до бібліотеки були проведені екскурсії для здобувачів освіти 1-4-х класів, під час яких молодші школярі ознайомилися з правилами користування бібліотекою та книгою, основними елементами та структурою книги.

Для здобувачів освіти 2-4 класів були проведені бесіди: «Як твориться книга», «Історія книги», «Як вибрати художню і науково-пізнавальну книгу», «Словники, довідники, енциклопедії»; у 5-6-х класах були проведені практичні заняття: «Як користуватись орфографічним словником», «Каталоги: алфавітний і систематичний. Як ними користуватись», «Словник української мови Бориса Грінченка», «Як зберігати книги».

Заходи, проведені цього року, які користувалися особливою популярністю у школярів це:

–        вікторини: «Казкова вікторина», «До казки на гостину», «Спробуй казку відгадати», «Казковими стежинами», «Веселкова наша мова», «Вікторина до Дня матері»;

–        ігри-конкурси: «Книга – бібліотека – читач», «Ерудит біля книжкової полиці» 7 клас, інтелектуальна гра «Найрозумніший» для учнів 6-х класів, конкурс скоромовок-спотиканок «Хто зможе повторити», ігри з буквами та словами по книзі І.Січовика «Словограй»;

–        презентації: «Заповідні місця Черкащини», «Сторінками життя великого Кобзаря», «Роковини Чорнобильської трагедії», «В світі тварин», «Кожна дитина має право», «Вишиванка – український оберіг», «День матері»;

–        театралізоване «Свято книги» для учнів 1-4 класів.

X. Фінансова звітність закладу освіти

З вересня 2022 року по 31 травня 2023 року було використано:

 1. Оплата виконаних робіт по утепленню фасаду – 298205 грн 40 к
 2. Забезпечення закладу освіти мережею інтернет – 271000,000 грн
 3. Харчування здобувачів освіти – 2415839, 08 грн

-харчування дітей – 1157832, 16 грн – з 01.09.2022-31.12.2022

– харчування категорійних дітей – 1258006, 92 грн – 09.01.2023-31.05.2023

4. Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) – 5117784,00 грн

Всього: 8102829, 40 грн

В НВК №34 є вакансія інформатика, фізика, системного адміністратора, соціального педагога та прибиральниці. За детальною інформацією звертатися в приймальню директора чи за номером телефону 38 (0472) 31-55-31

Шановні гості нашого сайту! Сайт знаходиться на етапі заповнення та коригування. Якщо знайшли проблему (щось не працює) або відсутня інформація, можете нам підказати. Телефонуйте чи пишіть. Дякуємо!