Черкаський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей спортивного профілю №34»
Черкаської міської ради Черкаської області

Сертифікація вчителів-предметників: напередодні тестування

9 вересня відбудеться незалежне тестування учителів української мови й літератури та математики, які беруть участь у пілотній сертифікації вчителів базової школи.

Двоє наших вчителів (української мови та математики,що викладають свої предмети в 5-6-х класах) спробують свої сили в сертифікуванні.

Місце та час проведення незалежного тестування зазначено в листах-викликах, які розміщено в кабінетах учасників сертифікації.

Допуск до пункту тестування

Допуск учасників сертифікації до пункту тестування буде проводитися з 10:15 до 10:50.

Для допуску до пункту тестування учасники мають пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик.

Важливо: копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права учаснику сертифікації потрапити до пункту тестування.

Також учасники сертифікації, документи яких містять розбіжності в персональних даних, мають надати відповідний документ, наприклад свідоцтво про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу.

Зміст тесту

Зміст тесту визначений Програмою незалежного тестування.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів Програми та схеми нарахування балів за виконання тестових завдань затверджено наказами Українського центру оцінювання якості освіти. Для успішного проходження незалежного тестування учасники мають набрати не менш ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів. Учителям української мови та літератури

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі міститиме 90 завдань двох форм:

з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання);

на встановлення відповідності (8 завдань).

На виконання всього тесту буде відведено 180 хвилин.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник, правильно виконавши всі завдання тесту, – 114.

Пороговий бал становить 69 тестових балів. Учителям математики Тест для вчителів математичної освітньої галузі також міститиме 90 завдань, однак трьох форм:

з вибором однієї правильної відповіді (75 завдань);

на встановлення відповідності (5 завдань);

відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань).

На виконання всіх завдань тесту буде відведено 180 хвилин.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційного тесту, – 110.

Для подолання порогу необхідно набрати 66 тестових балів.