Черкаський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей спортивного профілю №34»
Черкаської міської ради Черкаської області

Правила поведінки здобувачів освіти у Черкаському НВК № 34

І. ВСТУП

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на:

 • навчання упродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Черкаськог НВК № 34 та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Черкаського НВК № 34, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами Черкаського НВК № 34 .

Здобувачам освіти забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • використовувати петарди;
 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
 • псувати державне, громадське та особисте майно.

ІІ. Загальні вимоги

 1. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 2. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з НВК та його території в урочний час.
 3. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
 4. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 5. Учень зобов’язаний приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального захисту.
 6. Учень НВК повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.
 7. Учні повинні берегти майно НВК, акуратно ставитися як до свого, так і до чужого майна, дотримуватися чистоти і порядку на території НВК.
 8. Учням, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі НВК.
 9. До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 10. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 11. Учням заборонено вчиняти щодо інших дітей діяння, які полягають у психологічному, фізичному та економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. Порушення норм поведінки тягнуть за собою відповідальність, передбачену Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2019 року та статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 12. На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник, щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.
 13. Забороняється приносити на територію НВК з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути.
 14. Забороняється вживання непристойних виразів, жестів та сили по відношенню до іншої людини.
 15. Категорично забороняється тютюнопаління в приміщені та на території НВК.
 16. Після занять в школі залишаються лише учні, зайняті суспільною роботою, гуртковою роботою згідно розкладу.

 

ІІ. Вимоги до поведінки учнів на уроці

 1. Після першого дзвінка учні повинні зайняти своє місце за партою, приготувати все необхідне до уроку.
 2. Черговий учень заздалегідь готує все необхідне: крейду, вологу ганчірку, провітрює класну кімнату та доповідає про відсутніх вчителю.
 3. Кожний учень відповідає за стан свого робочого місця в класі, кабінеті, майстерні.
 4. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому та відволікати інших учасників освітнього процесу від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
 6. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку. Учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 7. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
 8. Категорично забороняється на уроках робити фото та відео, якщо це не передбачено планом уроку.
 9. Категорично заборонено виставляти учнів за двері з уроку. Про грубі порушення Правил поведінки учитель інформує чергового адміністратора на перерві.

 

 

ІІІ. Вимоги до поведінки учнів на перервах

 1. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).
 3. Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.
 4. Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
 5. Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
 6. Під час перерв учні харчуються (харчування класів в шкільній їдальні згідно графіка).
 7. Правила поведінки поза школою
 8. Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність та не ображати інших..
 9. Виконувати всі домашні завдання.
 10. Дотримуватись встановленого режиму, виконувати вимоги дорослих, допомагати батькам, піклуватися про молодших.
 11. Підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці.
 12. Скромно поводити себе на вулиці, в громадських місцях, дотримуватись Правил дорожнього руху.
 13. Берегти насадження на подвір’ї та на вулиці.

 

VІ. Поведінка учнів в їдальні

 1. Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
 4. Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 5. Після обіду учні прибирають за собою посуд зі столу.
 6. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 7. Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.
 8. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

 

VІІІ. Зовнішній вигляд

 1. Учні учасники освітнього процесу повинні приходити до НВК чистими, охайними.
 2. Забороняється носити різноманітні прикраси (ланцюжки, браслетів, звисаючих сережок, кулонів, каблучок), які створюють умови для травмування учнів під час освітнього процесу.
 3. Зачіска має бути охайною.
 4. Не дозволяється використання яскравої декоративної косметики.
 5. На уроки фізичного виховання та на заняття в спортивних секціях учні приходять в спортивній формі.
 6. Для участі в суспільно-корисній праці учням слід з’являтись в робочому одязі.
 7. На вечори відпочинку, дискотеці дозволяється святковий одяг.

 

ІХ. Кінцеві положення

 1. Учням категорично забороняється під час перебування у приміщенні НВК та на її території здійснювати будь-які дії, що є небезпечним для життя і здоров’я людини.
 2. Перебування учнів у приміщенні НВК після проведення навчальних занять регламентується розкладом занять та розкладом позакласної роботи.
 3. Правила розповсюджуються на всіх учнів НВК і є обов’язковими для виконання.
 4. У разі першого порушення учнем цих Правил, учень і його батьки попереджаються про це. У разі повторного порушення Правил, учні разом з батьками викликаються на засідання Ради профілактики  для прийняття певного рішення.

В НВК №34 вільна вакансія прибиральниці. За детальною інформацією звертатися в приймальню директора чи за номером телефону 38 (0472) 31-55-31

Шановні гості нашого сайту! Сайт знаходиться на етапі заповнення та коригування. Якщо знайшли проблему (щось не працює) або відсутня інформація, можете нам підказати. Телефонуйте чи пишіть. Дякуємо!