Черкаський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей спортивного профілю №34»
Черкаської міської ради Черкаської області
 

ВИХОВНА РОБОТА ЧЕРКАСЬКОГО НВК № 34

Науково-методична проблема з питань виховання,

над якою працює педагогічний колектив НВК:

В 2022-2023 н.р. наш заклад працює над новою темою виховної роботи  –  «Формування громадянина-патріота України, виховання і розвиток вільної, духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, що має знання про природу, людину і суспільство, готова до творчої діяльності і дотримується принципів моральної поведінки»

ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
на 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Основні завдання виховної роботи НВК  у 2022-2023 навчальному році:

 1. Формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури.
 2. Створення безпечного середовища в закладі освіти та толерантних стосунків у суспільстві, атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей. Запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей, протидія булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.
 3. Формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.
 4. Розвиток моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, миролюбності, ввічливості, здатності прощати і просити пробачення.
 5. Формування усвідомлення значення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою.
 6. Виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.
 7. Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності. Профорієнтаційна робота із використанням сучасних прийомів, методів і форм виховної системи. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
 8. Профілактика правопорушень серед учнівської молоді.
 9. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 10. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. Здійснення педагогічної просвіти батьків з використанням сучасних форм і методів.

ЗАВДАННЯ:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
 • формування моральної активності особистості, чесності, справдивості, працелюбності,  гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, здатності прощати і просити пробачення;протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрями виховання: патріотичне, правове, превентивне.

Весь навчальний рік у плані НВК було розбито на окремі місячники: місячник безпеки дорожнього руху та попередження дитячого травматизму, правових знань та морально-етичних нори поведінки, декада милосердя, громадянського виховання та здорового способу життя,  національного та героїко-патріотичного виховання, відродження національних традицій та звичаїв українського народу, морально-етичного виховання та профорієнтації, естетичного виховання, екологічного виховання та та туристично-краєзнавчої роботи.

З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу було розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

 

Основні напрямки виховної роботи НВК у 2022-2023 навчальному році:

 1. Військово-патріотичне.
 2. Громадянське.
 3. Духовно-морально-етичне.
 4. Родинно-сімейне.
 5. Превентивно-правове.
 6. Трудове.
 7. Художньо-естетичне.
 8. Екологічне.
 9. Формування навичок здорового способу життя.
 10. Сприяння творчому розвитку особистості.

Тематичні місячники у 2022-2023 навчальному році

 • Вересень –“Творімо добро!”

( Місячник безпеки дорожнього руху та попередження дитячого травматизму,

декада милосердя Місячник здорового способу життя і безпеки життєдіяльності.

 • Жовтень –“Закон і ми”

( Засвоєння правових знань та морально-етичних нори поведінки ).

 • Листопад –“Я – громадянин України”

(Громадянське виховання та здоровий спосіб життя, місячник правових знань «Правові основи»).

 • Грудень –“Без верби та калини нема Укрїни”

(Національно-патріотичне виховання.

 • Січень –“Душа мого народу”

( місячник національно-патріотичного виховання)

 • Лютий –“Моя майбутня професія”

( місячник профорієнтаціії )

 • Березень –“У світі прекрасного”

(Місячник естетичного виховання)

 • Квітень –Місячник екологічного виховання і благоустрою  «Екологія життя».
 • Травень –“Вічна слава героям!”

( Місячник героїко-патріотичного виховання та

туристично-краєзнавчої роботи )

 

 

 

 
 
 
 

В НВК №34 вільна вакансія прибиральниці. За детальною інформацією звертатися в приймальню директора чи за номером телефону 38 (0472) 31-55-31

Шановні гості нашого сайту! Сайт знаходиться на етапі заповнення та коригування. Якщо знайшли проблему (щось не працює) або відсутня інформація, можете нам підказати. Телефонуйте чи пишіть. Дякуємо!