Виховна робота

Науково-методична проблема з питань виховання,

над якою працює педагогічний колектив НВК:

«Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання. Формування національно свідомого громадянина, патріота, захисника Батьківщини, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями та рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію, а також діяльність на благо рідної держави”

 

Основні напрямки виховної роботи НВК у 2017-2018 навчальному році:

 1. Військово-патріотичне.
 2. Громадянське.
 3. Духовно-морально-етичне.
 4. Родинно-сімейне.
 5. Превентивно-правове.
 6. Трудове.
 7. Художньо-естетичне.
 8. Екологічне.
 9. Формування навичок здорового способу життя.
 10. Сприяння творчому розвитку особистості.

ЗМІСТ

виховної діяльності НВК у 2017-2018 навчальному році:

 1. Ціннісне ставлення до себе.
  2.      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
  3.      Ціннісне ставлення до праці.
  4.      Ціннісне ставлення до природи.
  5.      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
  6.      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Основні завдання виховної роботи НВК у 2017-2018 навчальному році:

 1. Виховання моральних почуттів, ідеалів, знань, вчинків, звичок.
 2. Формування таких груп  моральних цінностей, як: загальнолюдські, національні, громадянські, сімейні, цінності особистого життя.
 3. Виховання особистісних рис школярів, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
 4. Виховання духовної культури особистості; створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції. Забезпечення духовно-морально-етичних принципів. Упровадження уроків духовності.
 5. Формування активної громадянської позиції, готовності до участі в процесах державотворення, готовності до військової служби та захисту України. Глибоке усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.
 6. Формування навичок здорового способу життя, соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
 7. Виховання екологічної культури, розуміння відповідальності за збереження природних багатств. Проведення агітаційної роботи щодо охорони навколишнього середовища, природніх об’єктів.
 8. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
 9. Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої участі до вирішення проблем класу, школи.
 10. Реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класних колективах.
 11. Створення належних умов для особистісного зростання кож­ного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.
 12. Педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів, активне залучення їх до виховної роботи школи та класів зокрема.

Тематичні місячники у 2017-2018 навчальному році

 • Вересень –“Творімо добро!”

( Місячник безпеки дорожнього руху та попередження дитячого травматизму,

декада милосердя Місячник здорового способу життя і безпеки життєдіяльності  «Хочу бути здоровим».

 • Жовтень –“Закон і ми”

( Засвоєння правових знань та морально-етичних нори поведінки ).

 • Листопад –“Я – громадянин України”

(Громадянське виховання та здоровий спосіб життя, місячник правових знань «Правові основи»).

 • Грудень –“Без верби та калини нема Укрїни”

(Національно-патріотичне виховання «Душа мого народу»).

 • Січень –“Без верби та калини нема Укрїни”

( місячник національно-патріотичного виховання)

 • Лютий –“Моя майбутня професія”

( місячник профорієнтаціії )

 • Березень –“У світі прекрасного”

(Місячник естетичного виховання)

 • Квітень –Місячник екологічного виховання і благоустрою  «Екологія життя».
 • Травень –“Вічна слава героям!”

( Місячник героїко-патріотичного виховання та туристично-краєзнавчої роботи )