Нова українська школа

НУШ 2020-2021

Нова Українська Школа в НВК №34 

 Дирекцією та вчителями НВК № 34 у 2018-2019 н.р.  проведено значну роботу щодо організації та функціонування  Нової  Української школи:

 1. Набрано чотири 1-х класи по 34 учні – 136 учнів;
 2. Замовлено шкільну форму для учнів 1-х класів;                                 
 3. Організовано проходження курсів вчителів, які працюють в перших класах і отримані сертифікати, що дозволяють викладати навчальні предмети в 1-х класах (початкова школа, фізичне виховання, образотворче та музичне мистецтво, англійську мову);
 4. Створено освітнє середовище:

А) обладнано чотири класні кімнати для учнів 1-х класів;

Б) придбано спеціальні стінки для НУШ – 2 класи;

 

В) забезпечено 3 класи  одномісними партами – 100 штук. В найближчий час очікується докомплектація одномісними партами ще одного 1-го класу;

 

 

Г) забезпечено килимками для ранкових зустрічей -4 класи;

            

Д) всі учні забезпечені коробками – кейсами для збереження дидактичного матеріалу;

                      

 1. Придбано 2 фабрики друку та 1 ноутбук;
 2. Створено в кожному класі осередки: вчителя, мистецький, дослідницький, юного читача, ігор та розваг, усамітнення;
 3. Отримано для кожного класу по 4 комплекти : Lego System та Lego Duplo;
 4. У грудні 2018 року отримано дидактичний матеріал: букви, цифри, музичні інструменти, мікроскоп учнівський, килимок-конструктор із пазлів, набір дидактичних матеріалів на основі магнітів, ляльки-рукавички, набір наочно-дидактичних матеріалів з англійської мови, глобус, навчальний набір «Грошові знаки», набір мірного посуду, танграм, терези з набором важків, модель механічного годинника, лупа шкільна;                                                                                                    
 5. Оформлено коридори для ігор;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     10.Створено 2 групи ГПД для учнів 1-х класів (48 учнів);

 1. Облаштовано для роботи групи ГПД: ігрову, спальню;                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Створено групу здоров’я на базі учнів 1-Б класу (30 учнів);                                                                                                                                                  
 3. Власноруч виготовлено вчителями 1-х класів велику кількість наочності;                                                                        
 4. Розроблено програми для перших класів НВК № 34 на основі Типових освітніх програм вчителями перших класів;
 5. Проведено: 3 педагогічні ради, 2 засідання методичного об’єднання вчителів початкової школи та 1 круглий стіл, на яких розглядалися питання НУШ.                                                                                                                      

 В чому будуть переваги Нової української школи?

 • Схожість з європейською системою освіти. Український атестат про загальну середню освіту будуть визнавати у ЄС. Завдяки цьому буде легше втупити у Європейський вищий навчальний заклад.
 • Учні будуть здобувати не тільки знання, а й вміння практично застосовувати їх в повсякденному житті.
 • Автономія школи.  Школи зможуть вносити зміни до навчальних планів, освітніх програм та програм з навчальних предметів.
 • Інклюзивна освіта. Учні з особливими потребами зможуть навчатися разом зі своїми однолітками. Для них в НУШ створяться спеціальні умови для навчання.
 • Ранкові зустрічі. Діти в захваті від них, вони спрямовані на розвиток співпраці, допомагають працювати в команді, мають гарний емоційний вплив на дітей.
 • Відкрита до батьків школа. Звичних для всіх батьківських зборів не буде. Взаємодія між батьками та вчителями виходить на новий рівень.

 Рекомендації батькам про НУШ (натиснути тут)

Наказ МОН щодо організації навчання НУШ

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Нова українська школа (презентація)


 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу,  у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання,  як це відбувається зараз,  а й вміння застосовувати їх у житті.

   НУШ – це школа, до якої приємно ходити  учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.  Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

   Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти.  Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

   Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

     Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

      Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

     А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.

      Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська школа.

      Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

      Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.

Що повинен вміти робити вчитель, щоб якісно організувати навчально-виховний процес за новим Державним стандартом початкової загальної освіти?

 1. Знати і розуміти вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти. Опрацювати і використовувати на практиці методики, які дозволяють реалізувати інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи.
 2. Уміти складати власну навчальну програму, якісно заповнювати резервні години типових навчальних програм.
 3. Створювати комфортне освітнє середовище для учнів класу  та ефективно його застосовувати.

 

У 2018 – 2019 навчальному році у нашому закладі планується відкрити 4 перші класи, які будуть навчатись за новим Державним стандартом початкової освіти. Вчителі, які будуть працювати в цих класах проходять кваліфікаційну перепідготовку при ЧОІПОПП  та є слухачами онлайн – курсів для вчителів початкових класів.