МО вчителів початкових класів

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Вчителі 1-их класів Нової української школи

План роботи

методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2018 – 2019 н. рік

Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання:

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освітній процес»

МІСІЯ:

 • створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;
 • забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів;
 • розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.

ВІЗІЯ:

 • упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.

 

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класів

 1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботи членів ШМО.
 2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.
 3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.
 4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.
 5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

 

Напрямки роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів

І. Діагностично-прогностичний напрям:

 • створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;
 • вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;
 • створення системи інформаційної підтримки вчителів;
 • стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;
 • вдосконалення освітнього процесу.

ІІ. Навчально-методичний  напрям:

 • забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;
 • моделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу;
 • теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення освітнього процесу;
 • використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
 • методичний супровід атестації педагогів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

 • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 • координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
 • розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;
 • планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період.

Організація самоосвітньої роботи вчителів

 У кожному з нас криються потенційні творчі можливості, і ми повинні працювати щосили, аби розкрити цей потенціал

                                 Мартін Лютер Кінг

         Самоосвіта педагога – це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.

         Самоосвіта –  це свідомий рух

від:               Я – реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)

                    Я – ретроспективного (яким я був у минулому)

до:                Я – ідеального (відповідність сучасним вимогам)

                    Я – рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

 

Завдання самоосвітньої роботи:

 • знати і розуміти сучасні тенденції розвитку освіти взагалі, початкової зокрема;
 • удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;
 • організовувати свою діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо)
 • конструювати та реалізовувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;
 • відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;
 • проектувати власну програму професійно-особистісного зростання;
 • систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;
 • підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.

 

 

Банк даних учителів початкових класів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Дата наро дження

 

Освіта

(вища, середня сп.)

 

Кваліфікація,

спеціальність

 

      Стаж

 

 Категорія, звання, нагороди

 
1 Безкоровайна

Валентина

Михайлівна

26.09 .

1968

вища Педагогіка і методика початкового навчаннявчитель

початкових

класів

28 вища,

«ст. учитель

 
2 Гахова

Аліна

Олександрівна

30.09.

1990

вища вчитель

початкових

класів

та

англійської

мов

 

6

2 категорія  
3  

Дерев’янко

Ольга

Анатоліївна

 

20.09.

1966

 

 

вища

Педагогіка і методика початкового навчання

Вчитель

Початкових

класів

 

31

 

Вища,

учитель-      методист

 
4 Дейнега

Валентина

Іванівна

22.10.

1959

 

вища

Педагогіка і методика початкового навчання

Вчитель

початкових

класів

38  

Вища,

учитель-      методист

 
5 Долецька

Лідія

Олександрівна

 

04.10.

1995

 

вища

Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури  

________

 

спеціаліст

 
6 Іщенко

Наталія

Петрівна

06.06.

1979

вища Вчитель початкових класів  

 

20

 

2 категорія

 

 
 

7.

 

Лут

Оксана

Миколаївна

 

30.05

1978

 

 

Вища

 

 

Вчитель

початкових

класів

 

 

8

 

1 категорія

 

 

 

 

 
8 Ляшко

Юлія

Миколаївна

11.10.

1985

Вища Вчитель початкових класів 11 2 категорія  
9 Мікульчіна

Оксана

Василівна

01.09. 1961 Вища вчитель

початкових класів, вч. української мови та літератури

37  

вища,

учитель-методист

 

 

10 Пугач

Валентина

Дмитрівна

16.04. 1958 Вища Педагогіка і методика початкового навчаннявчитель початкових класів 41  

вища,

«ст. учитель

 

 

11 Нестеренко

Любов

Анатоліївна

28.09. 1962 Середн. спец. вчитель початкових класів 36  

11-тий      розряд,

«ст.учитель»

 

 

 12 Овчаренко Анжела Вікторівна 30.09.

1993

Вища  

Вчитель початкових класів

 

 

3

 

 

       спеціаліст   

 

 

 

13 Церковна Олена Олександрівна 13.01.

1990

Вища Вчитель початкових класів

Практичний психолог

Вчитель англійської мови в початкових класах

 

5

 

спеціаліст

 

 

 

14 Чмут

Лариса

Іванівна

10.12. 1961 Вища, Педагогіка і методика початкового навчаннявчитель початкових класів 36  

Вища,

«ст.учитель

 

 

                               

 Робота з молодими спеціалістами

та новими вчителями

                                                    Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього світильники.

                                                                                   Томас Фуллер

 1. Ознайомитися з наказом про наставників для нових вчителів. (вересень)
 2. Вивчити запити нових вчителів. (вересень)
 3. Надавати необхідну методичну допомогу та підтримку новим вчителям; консультувати щодо правильного оформлення шкільної документації. (протягом навчального року)
 4. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів, їх обговорення. (протягом року)
 5. Складання рекомендацій щодо самоосвіти. (жовтень)
 6. Обговорення новинок в освіті, творчих знахідок інших вчителів. (протягом року)
 7. Залучення нових вчителів до методичної, громадської та інших видів роботи в школі. (протягом навчального року)
 8. Допомога у роботі з “важкими” дітьми та сім’ями. (протягом року)
 9. Аналіз роботи нових вчителів. (травень)

 

 

Робота з обдарованими та здібними учнями

У кожній людині – сонце.

Тільки дайте йому світити.

                                               Сократ

 1. Продовжити на уроках цілеспрямовану роботу з виховання у учнів свідомого, відповідального ставлення до навчання, формування навичок самоосвіти, пізнавальної, інформаційної компетентності, підвищення якості знань відповідно їх потенціалу. З цією метою активно впроваджувати диференційований підхід та сучасні технології навчання.
 2. Оновити шкільний інформаційно-ресурсний банк даних «Обдарована дитина».
 3. Продовжити практику складання учнівських портфоліо, індивідуально-розвиваючих програм здібних учнів, організувати активну індивідуальну роботу з їх реалізації протягом навчального року.
 4. Продовжити індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями, дані яких внесено до банку даних, з підготовки їх участі у міських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах, розвивати креативні здібності, створювати ситуацію успіху та умови до самореалізації дітей.
 5. Провести індивідуальну діагностичну роботу для вивчення інтересів та запитів учнів, залучити їх до активної участі у шкільному марафоні «Інтелект. Талант. Духовність»
 6. Продовжити практику організації та проведення учнівських авторських виставок «Презентація таланту».
 7. Планувати та проводити шкільні позакласні заходи з метою створення умов для успішної самореалізації учнів.
 8. Узагальнювати педагогічний досвід учителів, які працюють із обдарованими і здібними дітьми.
 9. Підвищувати рівень компетентності педагогів і підготовка їх до роботи з обдарованими і здібними учнями.

Тематика засідань методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2018-2019 навчальний рік

Засідання 1

Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти

Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра

                                                                         Конфуцій

 1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.
 2. Актуальний діалог.
 • Закон України «Про освіту» у контексті проблем реформування початкової школи.
 • Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.
 1. Модернізація змісту освіти у вимірі сьогодення:
 • Державний стандарт початкової освіти;
 • Базовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;
 • Інтеграція та інтегроване навчання;
 • Планування тематичного навчання;
 • Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.
 1. Актуальний інструктаж.
 • Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році;
 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.
 1. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
 2. Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи.
 • Практична робота. Складання портрета сучасного педагога.
 • Психологічна служба «Моя професія – вчитель». Засоби профілактики та подолання професійного вигорання педагогів.
 1. Обговорення і коригування річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р.
 2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019 н.р.

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 • знати основні положення Концепції «Нова українська школа», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;
 • ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
 • ознайомитися з Законом України «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017р., підписаного Президентом України 25.09.2017р.;
 • ознайомитися з Листом МОН України №1/9-554 від 13.10.2017 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»;
 • ознайомитися з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87;
 • опрацювати наказ МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (стосується 2-4 класів);
 • опрацювати наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (стосується 1 класів);
 • опрацювати посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» під заг. ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017;
 • ознайомитися з наказом МОН України №137 від 13.02.2018 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
 • опрацювати наказ МОН України №283 від 23.03.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
 • опрацювати Лист МОН України від 03.07.2018р. №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 н. р.»
 • опрацювати Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 та методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 № 1/9-332);
 • взяти до уваги Інформаційне повідомлення Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України б/н від 05.03.2018р. «Перелік навчальних програм. Варіативний складник. Початкова школа»;
 • взяти до уваги наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ» (стосується 2-4 класів);
 • опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р. (стосується 2-4 класів);
 • опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;
 • ознайомитися з Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 21.05.2018р.№2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» та Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 18.05.2018р. №2.2-1250 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»;
 • ознайомитись з публікаціями на порталі «Нова українська школа»:
 • Як по-новому оцінюватимуть учнів перших класів
 • Оцінювання по-новому: як закордонний досвід оцінювання в початкових класах можна використати в Україні
 • взяти до уваги Лист МОН України від 15.09.2015р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»;
 • опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015 р.;
 • опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;
 • взяти до уваги постанову Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017р.;
 • взяти до уваги Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 05.02.2018р. №2.5-281 «Роз´яснення щодо тривалості уроку в інклюзивних класах та функціональних обов’язків асистента учителя»;
 • взяти до уваги матеріали статей про інклюзивну освіту на сайтах «Освіторія. Медіа», «НУШ», «На Урок» тощо:
 • https://osvitoria.media/experience/sim-pryjomiv-yaki-dopomozhut-vchytelyu-inklyuzyvnogo-klasu/
 • http://nus.org.ua/articles/kilka-neochevydnyh-tez-pro-inklyuzyvnu-osvitu/
 • https://naurok.com.ua/post/karta-empati-vchimosya-rozumiti-ditey-z-osoblivimi-potrebami
 • https://naurok.com.ua/post/gotuetes-do-roboti-v-inklyuzivnomu-klasi-dekilka-porad-dlya-vas
 • https://naurok.com.ua/post/12-praktichnih-idey-z-organizaci-roboti-v-inklyuzivnomu-klasi
 • https://naurok.com.ua/post/12-porad-yaki-dopomozhut-vchitelyu-pidgotuvatis-do-roboti-v-inklyuzivnomu-klasi
 • опрацювати літературу з питань самоосвіти вчителя А.Я.Айзенберга, Г.І.Вергелеса, І.Р.Калмикова, А.А.Колесникова, Л.М.Мітіна, С.Лебедєва, Т.М.Левашової, М.М.Лобанова, Л.М.Логутенко, В.Д.Луганського, Б.І.Любімова;
 • опановувати новітні практики, технології, методики, спираючись на знання набуті у ході дистанційного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах;
 • скоригувати індивідуальні педагогічні проблеми, над якими вчителі будуть працювати протягом навчального року;
 • спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік, взявши до уваги тематичний підхід до організації навчання;
 • підготовка, презентація та розповсюдження продуктів педагогічної діяльності членами ШМО;
 • взяти до уваги поради для вчителя «Управління часом»: https://naurok.com.ua/post/sekreti-upravlinnya-chasom-dlya-vchitelya

https://naurok.com.ua/post/zvichki-yaki-zavazhayut-uchitelevi-lyubiti-svoyu-robotu

 

Засідання 2

Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь

Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта.

                                                   Кевін Келлі

 1. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі.
 2. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.
 3. Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання:
 • технологія «кластера» на уроках літературного читання;
 • квестова технологія у навчанні мови і літератури;
 • метод проектів на уроках літературного читання.
 • технологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення).
 1. Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 • взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:
 • https://naurok.com.ua/post/navchalniy-kvest-navchati-shukati-grati
 • вебінар «Методика створення та проведення навчальних квестів»: https://naurok.com.ua/webinar/metodika-stvorennya-ta-provedennya-navchalnih-kvestiv
 • опрацювати статтю «Інтегровані уроки : від теорії до практики»: https://naurok.com.ua/post/integrovani-uroki-vid-teori-do-praktiki
 • розробити та провести Тиждень української мови та писемності в початкових класах;
 • організувати участь молодших школярів у Всеукраїнських іграх «Соняшник», «Sunflower», інтернет-олімпіаді «На урок», творчих конкурсах юних мовознавців;
 • підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в мовно-літературній освітній галузі.

Засідання 3

Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь

Якщо ти хочеш зміну в майбутньому – стань цією зміною в сьогоденні.

                                           Магатма Ганді

 1. Тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів.
 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики.
 3. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
 • кейс-технологія;
 • «перевернуте навчання»;
 • сторітелінг;
 • технологія «боншо»;
 • технологія квестів;
 • технологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно);
 1. Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики.
 2. Вивчення математичних понять і закономірностей у проектній діяльності.
 3. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України.
 4. Групові методи роботи на уроках у початковій школі.
 5. Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO.

Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

3) ознайомитися з відео-матеріалом «Шість капелюхів: прийом-гра для розвитку критичного мислення»: https://naurok.com.ua/post/shist-kapelyuhiv-priyom-gra-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya

4) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання:

 • Лійметс Т.В. Групова робота на уроці. – К., 2005
 • Галіцина Л. Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання. – К., 2005
 • Методичний порадник: форми і методи навчання / укладач Б.О.Житник. – Х.: А.С.К., 2014
 • Уваров А.Ю. Кооперація в навчанні: групова робота. – К., 2011
 • розробити і провести Тиждень математики в початкових класах;
 • організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Кенгуру», інтернет-олімпіаді «На урок»;
 • переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»;
 • підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;
 • взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання;
 • участь вчителів у міському тижні педмайстерності.

Засідання 4

Тема. Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь

Немає прагнення більш природного, ніж прагнення до знань.

                                                  М. де Монтель

 1. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів.
 2. Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми.
 3. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства.
 4. Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.
 5. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства:
 • активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці природознавства засобами технології «перевернутий клас»;
 • прийом фішбоун;
 • прийом «Кубик Блума»;
 • використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів.
 1. Творчі проекти – засіб виховання соціально активної особистості.
 2. Створення дидактичної картотеки. Екологічні проекти.
 3. Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі.
 4. Актуальний коментар: ДПА-2019.

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 • опрацювати літературу з проблеми формування екологічних умінь молодших школярів:
 • Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. – К.: Веселка,1998
 • Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах. – Луганськ: Альма-матер, 2004
 • Вербицький В.В. Проведення екологічних експериментів, походів, польових практик. – К.: СМП «Аверс», 2003
 • Жаркова І. Технологія формування у молодших школярів природничих знань дієво-практичного характеру. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001
 • Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: посібник для вчителів. – К.: радянська школа, 1982
 • підготувати і провести шкільний Тиждень екологічного виховання;
 • організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Геліантус», інтернет-олімпіаді «На урок», Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «Крок до знань», творчих конкурсах юних екологів;
 • опрацювати літературу з питання розвитку критичного мислення молодших школярів:
 • Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням критичного мислення / упор.Г.О. Ярош, Н.М. Седова. – Х.:Вид.гр. «Основа», 2005
 • Вукіна Н.В., Дементієвська Н.Л., Суізієнко І.М. Критичне мислення: як цього навчити. – Х., 2007
 • Дичківська І.М.Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав., 2004
 • Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій в початкових класах. – Вид.гр. «Основа», 2007
 • Матоніна Р.Д. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів. – Х.: Вид.гр. «Основа», 2013
 • підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо екологічного виховання молодших школярів;
 • опрацювати наказ МОН України від 30.12.2014 р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2019 році;
 • ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження від проходження ДПА за станом здоров’я (Наказ МОН України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 р. № 72/78);
 • учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
 • опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015 р. № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу» та нормативні документи щодо закінчення 2018-2019 н.р.

 

Засідання 5

Тема. Підсумок роботи методичного обєднання за рік

Ніщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною, в найвищому розумінні цього слова, як праця, в яку віриш і любиш.

                                    Олександр Білаш

 1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.
 2. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).
 3. Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.
 4. Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.
 5. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, міських олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і інтернет-олімпіадах.

Педагогічний тренінг “Сходинки успіху в роботі вчителя”