МО музики, образотворчого мистецтва та технологій

План засідань МО вчителів трудового навчання , музики та малювання

Засідання 1(серпень)

1.Обговорення і підбиття підсумків роботи МО за 2019-2020 н.р. 

2.План роботи МО на 2020-2021н.р

3.Затвердження календарного планування на 2020-2021н.р.

4.Інструктивно –методичні листи на2020-2021 н.р.

5.Підготовка до проведення шкільних олімпіад .

Засідання 2(жовтень –листопад)

            «Модернізація навчально –виховного процесу шляхом використання сучасних іноваційних технологій»

1.Іноваційні технології навчання в сучасній школі

  1. Реалізація діяльнісного підходу до навчання предметів технологічного та образотворчого циклу через використання дистанційних технологій

3.Підготовка до участі в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Засідання 3(грудень –січень)

«Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтовного навчання»

1.Вплив іноваційних технологій на особистість учнів

2.Іноваційні технології на уроках трудового навчання ,музики та малювання

3.Аналіз результативності навчання учнів за І семестр . Підсумки міської олімпіади з трудового навачння .Методи та шляхи поліпшення роботи вчителів МО з питань підвищення ефективності у набутті учнями знань ,умінь та навичок .

5.Участь у Всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання «На урок».

Засідання 4( березень-квітень )

«Шляхи реалізаці ївиховної функції уроку як засобу розвитку інформаційної культури особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу»

1.Виховна функція уроку ,шляхи реалізації.

  1. Управління виховним процесом на уроці

3.Підготовка до проведення тижня трудового навчання ,малювання та музики

Засідання 5(травень-червень)

1.Складання перспективного плану роботи на 2021-2022 н. р.